Reklam bir meseleyi
cümle aleme, iki cümle ile
duyurma işidir.

ve her reklam,
markanın kimliğine yapılan
uzun vadeli bir yatırımdır.

BT Design BauGmbH

BT Design BauGmbH

Kurumsallaşma

-