Reklam bir meseleyi
cümle aleme, iki cümle ile
duyurma işidir.

ve her reklam,
markanın kimliğine yapılan
uzun vadeli bir yatırımdır.

İletişim dünyasında

marka insanları.

Reklamın Q hali

Greg Durrell

Herşey tasarımdır hem de herşey. Bizim için reklamcılık bir iş değildir. Acıman'ın da dediği gibi 'İletişim faaliyetiyle binlerce insanı harekete geçirmek... Bundan daha heyecan verici bir şey var mı?' Bizler marka insanlarıyız, dünya çapında markanın ve markalaşmanın gücünü farkettirmeye çalışıyoruz, Marka üretiriz, strateji üretiriz, kurumsal kimlik oluştururuz, konuşuruz-konuştururuz. Hedef kitleye ulaşırız, mevcut markaya ne katarız düşünür, yaparız. Dijital bir ekrana dönüşen bu dünya da sizi bu ekran da tutar, tasarımın ve reklamın gücünü gösteririz.

Görüntü olmadan

algı olmaz.

Kurumsal- laşma

Kurumsallaşma

İletişim kolaylığı. Kurumsallaşmak dediğimiz şey; hedef kitleyi ya da müşteriyi yormadan yönlendirmelerin doğrudan ve net bir şekilde aktarımı olabilir. Karşıya aktaracağınız mesajı doğrudan ve net bir şekilde vermektir. Bu süreç, marka kimliği ve tasarımla entegre edildiğinde karşınıza kaçınılmaz bir başarı çıkacaktır. Görüntü, markanın değerini belirler. Görüntü olmadan algı olmaz.

Marka- laşma

Markalaşma

Neden bu değilde diğeri? Müşteri sadakati oluşturmak için kullanılan disiplinli bir süreçtir. Geleceğe yatırım yapmanın hazırlıktan en üst düzeyine kadar güçlü bir plandır. Markalama, insanların neden bir markayı diğerine göre seçmeleri gerektiğini ifade eder. Rekabetin üstesinden gelmek ve hedef kitleye ulaşmak için en iyi imkanları sumak, markalaşmanın şirketleri güçlendirmesinin nedenidir.

Elimizden gelenler

 • Reklam
 • Markalaşma
 • Kurumsallaşma
 • Konsept
 • İçerik Üretimi
 • Kurumsal Kimlik
 • Logo Tasarımı
 • Web Tasarımı
 • Web Yazılımı
 • Ambalaj Tasarımı
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • İllüstrasyon
 • Reklam Filmi
 • ve fazlası